Get Adobe Flash player
Nasza galeria
imieniny
dzisiaj : Aleksego Horacego
jutro : Marka Jarosława
Logowanie
licznik odwiedzin
115813
dzisiaj3
w tym tygodniu387
w tym miesiącu3894
wszystkich115813
Polecane strony
Start

 Chrystus Zmartwychwstał, Alleluja!

Boże, Ty co roku pozwalasz na przeżywanie Misterium Paschalnego, dzięki któremu człowiek odzyskał utraconą godność i nadzieję zmartwychwstania, spraw abyśmy przez chrześcijańskie życie, szczególnie przez pełnienie uczynków miłosierdzia osiągnęli to, co w wierze wielkanocnej wyrażamy.

Niech Bóg bogaty w miłosierdzie obdarzy tymi darami Wszystkich, którym w duchu braterskiej miłości składamy Wielkanocne Życzenia.

Z darem modlitwy i błogosławieństwa,Wasi Duszpasterze.

 

TRIDUUM PASCHALNE

Doroczna celebracja paschalnego misterium Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, jest szczytem roku liturgicznego. Takie znaczenie, jakie niedziela ma w tygodniu, uroczystość Wielkanocy ma właśnie pośród obchodów roku liturgicznego. Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku, począwszy od wieczornej Mszy Wielkiego Czwartku, aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Czas ten słusznie jest określany jako „Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i wskrzeszonego”. Nazywa się go „Triduum Paschalnym”, ponieważ uobecnia się wtedy i urzeczywistnia misterium Paschy, to jest przejścia Pana z tego świata do Ojca. Przez sprawowanie tego misterium w znakach liturgicznych i sakramentalnych, Kościół jednoczy się wewnętrznie z Chrystusem, swoim Oblubieńcem. Święta paschalne to nie tyle poszczególne dni, co raczej trzy etapy świętowania misterium Paschalnego Jezusa Chrystusa.

 

PIERWSZY DZIEŃ TRIDUUM PASCHALNEGO – DZIEŃ OFIARY PANA 

 

 

Msza Wieczerzy Pańskiej

 

            Ostatnia WieczerzaPierwszą fazą tego największego święta chrześcijan jest celebracja tajemnicy ofiary naszego Pana antycypowanej w Wieczerniku i wypełnionej na Krzyżu. Wieczorna liturgia Wielkiego Czwartku stanowi przede wszystkim początek Triduum Paschalnego, bo dzięki celebrowaniu Eucharystii, Kościół głosi w niej śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Jest również pierwszą fazą celebracji dnia ofiary Pana, bo wspomina w niej bardzo wyraźnie (także w kategoriach czasowych) Ostatnią Wieczerzę, która jest antycypacją ofiary Krzyża.

            W Jerozolimie wielkoczwartkową Ofiarę eucharystyczną składano na tle Krzyża, na Golgocie, a nie w świątyni na Syjonie, zbudowanej na miejscu Wieczernika, gdzie zgodnie z tradycją, lokalizowano ustanowienie Eucharystii. Zatem rozpoczęcie Paschy Mszą Wieczerzy Pańskiej wprowadza w całe Triduum Paschalne, w jedną Tajemnicę celebrowaną w tych dniach, nieograniczającą się tylko do specyficznych treści Wielkiego Czwartku.

 

 

Liturgia na cześć Męki PańskiejWielki Piątek

 

            Obchodzona w Wielki Piątek liturgia ku czci Męki Pańskiej jest drugą „odsłoną” pierwszego dnia Triduum Paschalnego. Wielki Piątek skupia bowiem naszą uwagę na drzewie Krzyża, „na którym zawisło zbawienie świata” i na śmierci Jezusa jako prawdziwego Baranka paschalnego, który – według relacji św. Jana – umiera w dniu przygotowania żydowskiej Paschy (por. J 19, 14. 31), a więc o tej porze dnia 14 miesiąca Nizan, w jakiej Żydzi na dziedzińcu świątyni jerozolimskiej zabijali baranki i przygotowywali ucztę paschalną, do której mieli zasiąść wieczorem tegoż dnia.
            W tym dniu, w którym „Chrystus został ofiarowany, jako nasza Pascha”, Kościół rozmyślając nad Męką swojego Pana i Oblubieńca oraz adorując Krzyż, wspomina swoje narodzenie z boku Chrystusa umierającego na Krzyżu i wstawia się do Boga za zbawienie całego świata. Liturgia nie uważa więc Wielkiego Piątku za dzień płaczu i żałoby, ale za dzień przepełniony miłością kontemplacji krwawej ofiary Jezusa, która jest źródłem naszego zbawienia. Kościół „dzisiaj” nie urządza pogrzebu, ale celebruje zwycięską śmierć Pana, dlatego jest mowa o „błogosławionej” i „chwalebnej” męce.

 

DRUGI DZIEŃ TRIDUUM PASCHALNEGO – DZIEŃ SPOCZYNKU PANA 

 

            W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa oraz Jego zstąpienie do otchłani, a także modli się i zachowuje post w oczekiwaniu na Jego zmartwychwstanie. W tym dniu Kościół powstrzymuje się od sprawowania ofiary Mszy świętej, dlatego główny ołtarz pozostaje obnażony do uroczystej Wigilii, czyli nocnego oczekiwania na Zmartwychwstanie Pana. Ponieważ jest to dzień pozbawiony sprawowania Eucharystii, zwoływanie zgromadzenia ogranicza się jedynie do Liturgii Godzin oraz wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu w odróżnieniu od Kościoła pierwotnego, który nie gromadził się nawet na modlitwie. 

 

 

TRZECI DZIEŃ TRIDUUM PASCHALNEGO – DZIEŃ ZMARTWYCHWSTANIA PANA 

 

            ZmartwychwstałyNiedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest trzecim dniem Triduum Paschalnego, a równocześnie pierwszym dniem Pięćdziesiątnicy, przedłużającej paschalną radość Kościoła. Centralnym wydarzeniem w historii ludzkości i zarazem ośrodkiem zbawczego misterium jest przejście Jezusa z ciemności grobu i śmierci do światła Zmartwychwstania, jakie corocznie celebrujemy w Wigilię Paschalną. Wielkanoc jest zatem nie tyle jednym ze świąt, lecz „świętem świąt”. Celebrowana jest głównie w noc czuwania, a jej kulminację stanowi Msza Zmartwychwstania. 

 

 

Wigilia Paschalna w Wielką Noc 

 

            Wigilię Paschalną obchodzoną w świętą Noc Zmartwychwstania Pańskiego uważa się za „matkę wszystkich wigilii”. Kościół czuwając oczekuje zmartwychwstania Chrystusa i obchodzi je w sakramentach. Niewątpliwie sercem całego roku liturgicznego, z którego promieniuje każda inna celebracja jest właśnie Wigilia Wielkiej Nocy. Jej punktem kulminacyjnym jest sakramentalne uobecnienie paschalnej ofiary Chrystusa. W tą świętą Noc, Kościół sprawuje w najpełniejszym wymiarze dzieło odkupienia i doskonałego uwielbienia Boga jako pamiątkę, uobecnienie i oczekiwanie.
            Wigilia Paschalna musi być widziana w kontekście całego Triduum. Choć jest ona szczytem, to jednak stanowi jego część ściśle związaną z pozostałymi dniami obchodzonego Misterium. Istnieje nierozerwalna więź Wigilii Paschalnej z Wielkim Czwartkiem i Wielkim Piątkiem: Wielki Czwartek – dzień ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa dla sprawowania misterium paschalnego; zawiera w sobie wydarzenie Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej (Paschy Krzyża i Paschy Zmartwychwstania).

 

 

Dzień Wielkanocy 

 

            Wierni w tym dniu gromadzą się po raz drugi, teraz w pełnym świetle dnia, aby odprawić wielkanocną Eucharystię. Ustawiony na dużym świeczniku płonie paschał, a kościół ustrojony jest kwiatami, zaś biały kolor szat liturgicznych symbolizuje radość. Ten nastrój podkreślają także słowa antyfony na wejście: „Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą, położyłeś na mnie swą rękę, przedziwna jest Twoja wiedza”.
            Pięćdziesiąt dni od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego obchodzi się z wielką radością jako jeden dzień świąteczny, co więcej, jako „Wielką Niedzielę”. Przyczyną paschalnej radości Kościoła jest wspomnienie zwycięstwa Chrystusa Zmartwychwstałego nad śmiercią i grzechem. Cały Lud Boży cieszy się odpuszczeniem grzechów. Dostępują go nie tylko ci, którzy odradzają się w sakramencie chrztu, lecz także ci, którzy już od dawna zaliczają się do grona przybranych dzieci, a teraz przez pokutę przeżywają na nowo swoje odrodzenie w Chrystusie.

 

modlitwa

Papieska intencja ogólna:

Aby rządzący promowali ochronę świata stworzonego i sprawiedliwy podział dóbr i zasobów naturalnych.

Papieska intencja misyjna:

Aby zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca osób doświadczanych przez ból i chorobę.

Diecezjalna intencja różańcowa:

Aby światło paschału umacniało naszą wiarę w Zmartwychwstałego i napełniło nasze serca wdzięcznością za dar kanonizacji Jana Pawła II.

 

Zmartwychwstanie Pańskie 20.04.2014 r.1. Dzisiaj Msze św. o godz. 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00. Przed Mszą św. wieczorem o godz.17 30 Nowenna do Miłosierdzia Bożego przed kanonizacją bł. Jana Pawła II.

2. Jutro Msze św. jak w każdą niedzielę tylko nie będzie Mszy św. o godz. 18.00.

3. Dziękujemy za przygotowanie ciemnicy i Bożego Grobu, za ofiary składane przez cały Wielki Post na kwiaty, a także za kwiaty ofiarowane do udekorowania kościoła. Słowa podziękowania kierujemy do ministrantów za adorację w ciemnicy i przy Bożym Grobie.

4. Rozpoczynamy tzw. Biały tydzień - oktawę Wielkanocy, która jest przedłużeniem świętowania pamiątki Zmartwychwstania Pana Jezusa na cały tydzień, dlatego w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

5. W niedzielę 11 maja o godz. 11.30 I Komunia dzieci z klas drugich. Rocznica pierwszej Komunii św. w niedzielę 18 maja o godz. 10.00.

6. W niedzielę Miłosierdzia kanonizacja błogosławionego Jana Pawła II , Msze św. w naszych kościołach będą jak w każdą niedzielę. W tym dniu odpust w Baligrodzie i Glinnem. Suma odpustowa w Baligrodzie i Glinnem o godz. 15.00.

Kanały informacyjne
ekai.pl
Portal Katolickiej Agencji Informacyjnej
  • Archidiecezja katowicka przygotowuje się do kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII
    W archidiecezji katowickiej trwają przygotowana do zaplanowanej w Rzymie na niedzielę, 27 kwietnia kanonizacji dwóch papieży - Jana Pawła II i Jana XXIII. - Wielu wybiera się do Rzymu, wielu też będzie uczestniczyło w tej niezwykłej uroczystości dzięki transmisji telewizyjnej czy radiowej, ale niezależnie od tego, gdzie będziemy – mówi metropolita katowicki abp Wiktor Skworc - wszyscy jesteśmy zobowiązani do podziękowania Ojcu Świętemu Franciszkowi za ten akt, który się dokonuje w Kościele.
  • Serwis Papieski
    Zapraszamy do lektury i bieżącego śledzenia naszego "Serwisu Papieskiego", gdzie umieszczamy aktualności związane z przygotowaniami do kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII. Znajdą się tutaj także bieżące informacje o przebiegu uroczystości kanonizacyjnych, a także dziękczynieniu za nie. Kanonizacja błogosławionych papieży odbędzie się 27 kwietnia br. w Watykanie.
  • Płomień niegasnący? - debata o dziedzictwie Jana Pawła II
    "Płomień niegasnący? Dziedzictwo Jana Pawła II w polskim społeczeństwie i Kościele” – to temat sympozjum socjologicznego zorganizowanego 23 kwietnia przez Centrum Myśli Jana Pawła II (CMJP2)w Warszawie w ramach przygotowań do kanonizacji papieża-Polaka.
Ewangelia na dziś


Czwartek 2014-04-24, Oktawa Wielkanocy

Łk 24,35-48

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam». Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec wszystkich. Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego».