Parafia Rzymskokatolicka w Lesku

pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

22 listopada 2015 r.

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KÓLA WSZECHŚWIATA

Jezus Chrystus KrólW ostatnią niedzielę roku liturgicznego, Kościół obchodzi Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Papież Pius XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. nakazał, aby we wszystkich kościołach tego dnia po głównym nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października; reforma soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego.

Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia – wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione.

Więcej informacji – zobacz: http://www.brewiarz.pl/czytelnia/krol.php3

Ogłoszenia duszpasterskie z Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

1. Po południu o godz. 17 15 zapraszamy na modlitwę różańcową za zmarłych polecanych w wypominkach.

2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11 30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Za publiczne odmówienie tego aktu można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

3. W najbliższą sobotę o godz. 17 00 do naszego kościoła zostaną przywiezione relikwie św. Jana Pawła II i będą do poniedziałku 30 listopada do godz. 15 00. Zapraszamy w sobotę na godz. 17 00 na powitanie relikwii. Peregrynację relikwii św. Jana Pawła II organizuje Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Po Mszy św. wieczorem w sobotę będzie możliwość ucałowania relikwii.
W poniedziałek 30 listopada o godz. 10 00 będzie dodatkowo odprawiona Msza św. przy relikwiach św. Jana Pawła II. Starajmy się skorzystać z tej okazji bo nie każdy ma możliwość udania się do Rzymu do grobu Ojca św.

4. Przyszła niedziela jest pierwszą niedzielą Adwentu. Po Mszy św. o godz. 10 00 będą pobłogosławione opłatki a później będą roznoszone do naszych domów.

5. W czwartek wieczorem w ramach wypominków o godz. 17 30 młodzież z Liceum będzie miała „Zaduszki poetyckie”. Zapraszamy na tę wspólną modlitwę.

List Pasterski Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE

Drodzy Siostry i Bracia!

W dzisiejszą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata docierają do nas słowa proroka Daniela o Synu Człowieczym, któremu „powierzono […] panowanie, chwałę i władzę królewską, a [któremu] służyły […] wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie”. (Dn 7,14) Proroctwo to spełniło się w odniesieniu do osoby Chrystusa, który jest „Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi” (Ap 1,5).

Więcej

Ogłoszenia duszpasterskie – XXXIII Niedziela Zwykła

1. Dzisiaj o godz. 17 15 różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach.

2. Za tydzień Uroczystość Chrystusa Króla – ostatnia niedziela roku liturgicznego.

Więcej

11 listopada 2015 r.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. MSZA ŚW. W INTENCJI OJCZYZNY

Święto Niepodległości 2015 (1)11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Po 123 latach Polska odzyskała niepodległość. W tym roku mija już 97 lat od tego wydarzenia.

W naszej parafii sprawowaliśmy w dniu dzisiejszym o godz. 11 00 uroczystą Eucharystię w intencji Ojczyzny i rządzących, której przewodniczył ks. proboszcz Mieczysław Bąk, zaś homilię wygłosił ks. Paweł Bar, wikariusz. Zapraszamy do galerii.

Strona 1 z 26

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén